Sveriges väg mot demokrati

Med utgångspunkt i Skansens historiska miljöer undersöker vi hur det gick till när vi för hundra år sedan fick lika och allmän rösträtt. Ett ämne som är lika aktuellt nu som för 100 år sedan!

 • Demokrati har inte alltid varit en självklarhet i Sverige. Men runt sekelskiftet 1900 började olika rörelser opponera sig mot bristen på medborgerliga rättigheter. Med gemensamma krafter skulle man bygga ett gott och rättvist samhälle.

  Sveriges väg mot demokrati är ett besök för skolan där vi med utgångspunkt i Skansens historiska miljöer undersöker hur Sverige tidigare styrts och hur det gick till när vi för hundra år sedan fick lika och allmän rösträtt. Tillsammans testar vi våra egna idéer och värderingar genom övningar‚ diskussioner och ifrågasättande.

  Vi anpassar lektionens innehåll efter gruppens språknivå.

  Information

  Ämne: Historia
  Tid: tisd-torsd 5 mars-13 juni mellan kl 8.30-15.30.
  Längd: 1,5 tim
  Pris: 1200 kr. Entré till Skansen ingår i visningen.
  Programmet vänder sig till: Årskurs 1-9 samt gymnasiet och SFI/SVA. Max 30 personer i en grupp.
  Bokning: Skolprogrammen bör bokas minst 1 vecka i förväg. Bokningsformulär nedan.

 • Lektionens innehåll

  Centralt innehåll i kursplanerna som berörs av lektionen.

  Historia

  Åk 4-6 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

  Åk 7-9 Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.

  Gymnasiet Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser.

  Samhällskunskap

  Åk 4-6 Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

  Åk 7-9 Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.

  Gymnasiet Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut.

 • Lektionens koppling till de globala målen

  Globala målen - arbetsvillkor och tillväxt Globala målen - fredliga och inkluderande samhällen

  Läs mer om de globala målen.

 • Fyll i formuläret för att skicka en förfrågan om önskad dag och tid för besöket. Ange gärna flera datum och tider för att vi enklare ska hitta en tid som passar er. Har ni fler frågor kan ni kontakta oss på bokning@skansen.se

   

 • Skolbokning
  För- och efternamn