Träffa en Östersjöforskare

Den 22-23 mars kan du kostnadsfritt ta med din gymnasieklass till Baltic Sea Science Center på Skansen och dyka ner i ett aktuellt ämnesområde ihop med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och experter från Stockholm Vatten och Avfall.

 • Information

  Ämne: Naturvetenskap
  Programmet vänder sig till: Gymnasiet
  Tid: 
  22-23 mars 2023
  Hur: Du kan boka in din klass på ett eller flera pass. Varje pass är 30 minuter. Det går bra att stanna kvar på Baltic Sea Science Center och Skansen innan och efter passen.
  Pris: Eventet är helt kostnadsfritt och inkluderar entré till Skansen men behöver förbokas.
  Övrigt: Hiss och toalett finns på Baltic Sea Science Center.

  Träffa en Östersjöforskare arrangeras av Skansen tillsammans med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och experter från Stockholm Vatten och Avfall.

 • Länk till anmälan hittar du i programmet nedan där du även kan läsa beskrivningar om de olika passen.

  Varje pass tar max 35 elever. Du kommer att få ett bekräftelsemejl med en länk som du behöver klicka på för att säkra era platser. Har du frågor om programmet eller din anmälan kontakta bssc@skansen.se.

   

  Program 22-23 mars, 2023

  Dag 1, onsdag 22 mars:

  Kvävekretsloppet, ett 100-årsperspektiv

  Benoît Dessirier är hydrolog vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och undersöker näringskretsloppen på land som styr belastningen på Östersjön. Genom att följa kvävekretsloppet kan vi förstå hur uppfinningar under tidigt 1900-tal transformerade jordbruket och vilka konsekvenser det har haft för vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar och Östersjön.
  Tid: onsdag 9.30-10.00 och 10.15-10.45
  Lokal: Filmsalen
  Anmäl dig här: Bokningssida 22 mars (klicka för att komma till bokningsbara pass)

  Kustströmmar, virvlar och prognoser av algblomningar

  Inga Koszalka är oceanograf vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet och kommer berätta om hur man kan följa havsströmmarna i Östersjön och hur man kan använda den kunskapen för att förutspå algblomningar.
  Tid: onsdag 9.30-10, 10.15-10.45 och 11-11.30
  Lokal: Labbet
  Anmäl dig här: Bokningssida 22 mars (klicka för att komma till bokningsbara pass)

  The role of wind in the Baltic Sea

  Matteo Masini is a Ph.D. in oceanography at the Department of Meteorology at Stockholm University. His research topic is the coastal upwelling in the Baltic sea. He will talk about the main features of the Baltic sea compared to other European seas and he will focus on the role of wind in the Baltic Sea. Matteo’s session will be in English.
  Tid: onsdag 11-11.30 och 12.30-13
  Lokal: Filmsalen
  Anmäl dig här: Bokningssida 22 mars (klicka för att komma till bokningsbara pass)

  Mjölk eller havredryck?

  Helena Aronsson arbetar på SLU med forskning om åtgärder för att minska matproduktionens påverkan på miljön. Har dina val av mat betydelse för Östersjön? Vi tittar på hur produktion av ett vegetariskt och ett animaliskt livsmedel påverkar övergödning, klimat och biologisk mångfald.
  Tid: onsdag 13.15-13.45, 14-14.30 och 14.45-15.15
  Lokal: Filmsalen
  Anmäl dig här: Bokningssida 22 mars (klicka för att komma till bokningsbara pass)

  Hur anlägger vi multifunktionella våtmarker?

  Pia Geranmayeh är våtmarksforskare på Sveriges lantbruksuniversitet och undersöker hur våtmarker ska utformas och placeras för att minska näringsbelastningen på Östersjön, samtidigt som biologisk mångfald bevaras och växthusgasutsläppen minskas.
  Tid: onsdag 13.15-13.45, 14-14.30 och 14.45-15.15
  Lokal: Labbet
  Anmäl dig här: Bokningssida 22 mars (klicka för att komma till bokningsbara pass)

  Dag 2, torsdag 23 mars:

  Kretsloppstänk, med praktiska inslag

  Lovisa Lindberg är doktorand vid Institutionen för energi och teknik på SLU och kommer prata om kretsloppstänk och fluglarvskompostering.
  Tid: torsdag 9.30-10, 10.15-10.45 och 11-11.30
  Lokal: Filmsalen
  Anmäl dig här: Bokningssida 23 mars (klicka för att komma till bokningsbara pass)

  Geofysik som verktyg för att förstå havet

  Christian Stranne är marin geofysiker vid Institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet och har bland annat koll på (det klimatintressanta) metanet i marina sediment och utsläpp från hav till atmosfär.
  Tid: torsdag 9.30-10 och 11-11.30
  Lokal: Labbet
  Anmäl dig här: Bokningssida 23 mars (klicka för att komma till bokningsbara pass)

  Blir fisken giftig eller förgiftad av algblomning?

  Agnes Karlsson är marin ekotoxikolog vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet och kommer berätta om miljögifter i fisk och algblomningar och kopplingarna däremellan.
  Tid: torsdag 10.15-10.45 och 13.15-13.45
  Lokal: Labbet
  Anmäl dig här: Bokningssida 23 mars (klicka för att komma till bokningsbara pass)

  Avloppsrening: Utmaningar och nya lösningar i ett växande Stockholm

  Peter Moraeus är civilingenjör och just nu driftsättningsledare för Stockholm Vatten och Avfalls framtida Avloppsrening. I framtiden behöver reningsverket i Stockholm kunna ta emot mer avloppsvatten från fler människor och rena vattnet med ännu högre krav på rening. Hör mer om planerna och införandet av ett helt nytt reningssteg.
  Tid: torsdag 12.30-13, 13.15-13.45 och 14-14.30
  Lokal: Filmsalen
  Anmäl dig här: Bokningssida 23 mars (klicka för att komma till bokningsbara pass)

  Hur mår laxen?

  Elin Dahlgren är ekolog på Sveriges lantbruksuniversitet. Hon forskar bland annat på hur det går för laxen i Östersjön.
  Lax gör en avancerad vandring mellan hav och sötvatten, och är därför utsatt för exempelvis vandringshinder. Men det är inte bara fysiska hinder under lekperioden som påverkar laxen – på senare år har laxens antal och hälsa minskat betydlig – utan att forskarna har full koll på varför.
  Tid: torsdag 12.30-13, 14-14.30 och 14.45-15.15
  Lokal: Labbet
  Anmäl dig här: Bokningssida 23 mars (klicka för att komma till bokningsbara pass)