Vattenresan

I Baltic Sea Science Center utforskar vi vattnets väg genom staden och vidare ut i Östersjön. Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.

 • Från källa till hav

  Det vatten som vi dricker, tvättar oss i och lagar mat med lånar vi från naturen. I Baltic Sea Science Center följer vi vattnets väg från Mälaren till våra vattenkranar och vidare ut i Östersjön. I labbet utforskar vi hur ett reningsverk fungerar och varför de är så viktiga. Vi tar reda på vad som gör Östersjön så speciell, och vad vi kan göra för att ta hand om den. Vi lär oss även känna igen några av Östersjöns arter.

  Information

  Ämne: Djur och natur
  Tidsåtgång: 1,5 tim

  Tid: Måndag-fredag, kl. 9-10.30 och 13-14.30. Max 16 elever per grupp. Vi kan ta 2 grupper samtidigt. Fullbokat våren.
  Pris: 1200 kr per grupp. Entré till Skansen ingår i visningen.

  Programmet vänder sig till: Förskoleklass-årskurs 6

  Övrigt: Skolprogrammen bör bokas minst 1 vecka i förväg.

  Kostnadsfritt eller självkostnadspris

  Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun. Erbjudandet gäller kommunala skolor och friskolor. Ej komvux, SFI och folkhögskola.

  Alla andra skolor betalar självkostnadspris.

  Varför är visningen gratis för vissa? Skansen har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasium i deras upptagningsområde.

 • Förskoleklass – årskurs 3

  I F-klass – åk 3 utforskar vi hur vi människor lånar vatten från naturen och använder det i våra hem. Vi lär oss om Östersjön och några av de arter som lever där, t.ex. torsken och abborren. Tillsammans bygger vi ett reningsverk och pratar om vilka val vi kan göra för att ta hand om Östersjön. Lektionen anpassas efter gruppen.

 • Lektionen berör följande centrala innehåll i läroplanen:
  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag (SO)
  • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel vatten och klimat. (SO)
  • Centrala samhällsfunktioner (SO)
  • Djur och växter i närmiljön (NO)
  • Vattnets olika former fast, flytande och gas (NO)
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar (NO)
 • Årskurs 4-6

  I åk 4-6 tar vi avstamp i vattnets kretslopp och utforskar hur vi människor lånar vatten från naturen och använder det i staden. Vi lär oss om hur Östersjön fungerar och om några av de arter som lever där, t.ex. torsken och abborren. I labbet får eleverna bygga reningsverk och testa att rena avloppsvatten. Vi diskuterar även vad vi kan göra för att ta hand om Östersjön. Lektionen anpassas efter gruppen.

 • Lektionen berör följande centrala innehåll i läroplanen:
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk och hållbar utveckling (NO)
  • Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den. (NO)
  • Enkla experiment och undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. (NO)
  • kretslopp i närmiljön (NO)
  • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exem­pel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. (TK)
 • Lektionens koppling till de globala målen

  Globala målen - God utbildning för alla Globala målen - rent vatten Globala målen - hållbara städer och samhällen Globala målen - Hav och marina resurser

  Läs mer om de globala målen.

 • Fyll i formuläret för att skicka en förfrågan om önskad dag och tid för besöket. Ange gärna flera datum och tider för att vi enklare ska hitta en tid som passar er. Har ni fler frågor kan ni kontakta oss på bokning@skansen.se

   

 • Skolbokning
  För- och efternamn