Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Vattenresan

I Baltic Sea Science Center utforskar vi vattnets väg genom staden och vidare ut i Östersjön. Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun.

 • Från källa till hav

  Det vatten som vi dricker, tvättar oss i och lagar mat med lånar vi från naturen. I Baltic Sea Science Center följer vi vattnets väg från Mälaren till våra vattenkranar och vidare ut i Östersjön. I labbet utforskar vi hur ett reningsverk fungerar och varför de är så viktiga. Vi tar reda på vad som gör Östersjön så speciell, och vad vi kan göra för att ta hand om den. Vi lär oss även känna igen några av Östersjöns arter.

  Information

  Ämne: Djur och natur
  Tidsåtgång: 1,5 tim

  Tid: Måndag-fredag, kl. 9-10.30 och 13-14.30. Max 16 elever per grupp. Vi kan ta 2 grupper samtidigt.
  Pris: 1200 kr per grupp.

  Programmet vänder sig till: Förskoleklass-årskurs 6

  Övrigt: Skolprogrammen bör bokas minst 1 vecka i förväg.

  Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun. Erbjudandet gäller både kommunala skolor och friskolor. Ej komvux, SFI och folkhögskola.

  Alla andra skolor betalar självkostnadspris.

  Varför är visningen gratis för vissa? Skansen har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasieskolor inom deras verksamhetsområde.

 • Förskoleklass – årskurs 3

  I F-klass – åk 3 utforskar vi hur vi människor lånar vatten från naturen och använder det i våra hem. Vi lär oss om Östersjön och några av de arter som lever där, t.ex. torsken och abborren. Tillsammans bygger vi ett reningsverk och pratar om vilka val vi kan göra för att ta hand om Östersjön. Lektionen anpassas efter gruppen.

 • Lektionen berör följande centrala innehåll i läroplanen:
  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag (SO)
  • Centrala samhällsfunktioner (SO)
  • Djur och växter i närmiljön (NO)
  • Vattnets olika former fast, flytande och gas (NO)
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar (NO)
 • Årskurs 4-6

  I åk 4-6 tar vi avstamp i vattnets kretslopp och utforskar vi hur vi människor lånar vatten från naturen och använder det i staden. Vi lär oss om hur Östersjön fungerar och om några av de arter som lever där, t.ex. torsken och abborren. I labbet får eleverna bygga reningsverk och testa att rena avloppsvatten. Vi diskuterar även vad vi kan göra för att ta hand om Östersjön. Lektionen anpassas efter gruppen.

 • Lektionen berör följande centrala innehåll i läroplanen:
  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling (SO)
  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp (SO)
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling (NO)
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. (NO)
  • Enkla experiment och undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. (NO)
  • Vattnets egenskaper och kretslopp (NO)
  • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten- och avloppssystem. Några delar i systemen och hur de samverkar (Tk)
 • Lektionens koppling till de globala målen

  Globala målen - God utbildning för alla Globala målen - rent vatten Globala målen - hållbara städer och samhällen Globala målen - Hav och marina resurser

  Läs mer om de globala målen.

 • Fyll i formuläret för att skicka en förfrågan om önskad dag och tid för besöket. Ange gärna flera datum och tider för att vi enklare ska hitta en tid som passar er. Har ni fler frågor kan ni kontakta oss på bokning@skansen.se

   Välj program*

   Skola*

   Kontaktperson*

   Telefon*

   E-post*

   Årskurs*

   Antal elever*

   Antal vuxna*

   Dag/tid för besöket* (gärna fler alternativ)

   Övrigt (till exempel annat datum):