Återupptäckta ristningar på Lingastenen

En av Skansens fyra runstenar, Lingastenen, behandlas just nu hos en stenkonservator. Runologen Magnus Källström har där gjort några återupptäckter som han skriver om på Riksantikvarieämbetets K-blogg.

  • Lingastenen, ursprungligen från Linga malm i Överjärna socken, kom till Skansen år 1896 efter att ha förvärvats av Skansens grundare Artur Hazelius. Stenen är unik i sitt slag eftersom den har ristningar på både framsida, baksida och toppytan.

    Just nu behandlas Lingastenen hos en stenkonservator för att den ska få en ny fot, då den tidigare betonggjutningen dolt delar av ristningarna. När runologen Magnus Källström besökte och undersökte stenen närmare gjorde han några återupptäckter i ristningarna som inte dokumenterats på närmare 150 år.

    Läs hela inlägget på K-blogg, Riksantikvarieämbetet.

  • Lingastenen på Skansen, detaljbild. Foto: Magnus Källström

    Foto: Magnus Källström (CC BY)