Biologiska mångfaldens dag 2023 på Skansen

Besök Skansen den 22 maj och var med på roliga och lärorika aktiviteter som uppmärksammar den biologiska mångfalden.

 • Den biologiska mångfalden innefattar all den otroliga variationen av levande organismer på vår planet. Från de minsta mikroorganismerna till hela regnskogar, från små insekter till stora däggdjur. Kom till Skansen den 22 maj och fira den biologiska mångfaldens dag med oss – spela fågelbingo, bygg ett insektshotell och starta en fjärilsbuffé!

  Biologisk mångfald innebär variationer av arter, organismer och ekosystem. Många av dessa är beroende av varandra för att kunna överleva och frodas. Varje art har sina egna unika egenskaper, anpassningar och roller i livets fascinerande, komplexa och livsviktiga samspel. Om en art, en organism eller ett ekosystem försvinner eller förändras påverkas många fler. I dag är den biologiska mångfalden hotad – klimatförändringar, avskogning, jordbruk, utsläpp och skräp påverkar den biologiska mångfalden på olika sätt.

  Tillsammans kan vi göra skillnad, alla kan vara med och bidra till den biologiska mångfalden!

  Kom till Skansen och se hur du kan göra skillnad

  Måndagen den 22 maj 2023 mellan kl.10.30-13.30 pågår roliga och lärorika aktiviteter för alla Skansens besökare – spela fågelbingo, bygg ett insektshotell och starta en fjärilsbuffé!

  Läs mer om dagens aktiviteter

 • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

  Den biologiska mångfalden är så viktig att ett av de Globala målen är helt dedikerad till frågan, nämligen mål 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald”. För oss människor är den biologiska mångfalden livsviktig då den ger oss ekosystemtjänster som är avgörande för vår överlevnad och hälsa. Skogar renar vår luft, våtmarker filtrerar vårt vatten och korallrev skyddar kustlinjerna från stormar. Den biologiska mångfalden hjälper också jordbruket genom pollinering naturlig skadedjursbekämpning.

  Globala målen - Ekosystem och biologisk mångfald

  Läs mer om Mål 15