Granåtervinning hos djuren

Julen på Skansen är över och det innebär granåtervinning, till nytta för både miljön som våra djur! Drygt 200 julgranar blir nu mat, berikning och lek- och gömställen till våra kaniner, visenter, järvar, möss och höns.

  • Skansen verkar för att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten och är en självklar del i allt vårt dagliga arbete. Under januari tar vi vara på våra granar och återvinner dem i djurparken – till nytta för både miljön som våra djur, stora och små. Det som blir kvar av granarna flisas och används som strö. När ströet gjort sitt blir det del av komposten som i sin tur blir jord och kan återanvändas ännu en gång i parkens odlingar.

    Skansens hållbarhetsarbete

    Skansen vill inspirera och har som ambition att vara en drivkraft för hållbar utveckling och bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att miljöanpassa verksamheten och strävar mot en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella miljömål. Det innebär en ständig utveckling och översyn av energieffektivisering, avfallshantering, utsläpp till mark, luft och vatten samt förebyggande av föroreningar.

    Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

  • Granåtervinning efter julen på Skansen

    Besöker du oss nu ser du en del av Skansens eget kretslopp – årets granåtervinning!