Lär dig om evolution bland djuren på Skansen

Skansen och Folkuniversitetet fortsätter sitt samarbete och under våren erbjuder vi ytterligare kurser för vuxna, mitt bland djuren på Skansen! Denna gång är djurens evolution, anpassningar och beteenden i fokus.

 • Genom att förstå evolutionens principer och mekanismer kan vi få en djupare insikt i variationen av alla livsformer på vår planet – och hur de har utvecklats över miljontals år. Tillsammans djupdyker vi i Darwins teorier, modern genetik och får en djupare förståelse för olika djurs anpassningar sig till specifika livsmiljöer.

  Kursen inleds med föreläsning på Folkuniversitetet och fortsätter tillfälle två bland djuren på Skansen.

  Förstå evolutionens principer – mitt bland Skansen djur

  Skansen pedagoger håller i kursen som bland annat belyser evolution ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv, genetikens centrala roll och om evolution bland vilda och tama djur. Hur kan förändringar i utseenden och beteenden hos djuren som du möter på Skansen förklaras?

  – Sälarnas evolution är ett utmärkt exempel på hur organismer kan anpassa sig till olika miljöer och livsstilar genom evolutionens gång. Deras förfäder var fyrbenta landlevande djur som gradvis anpassade sig tillbaka till ett marint liv. Sälens strömlinjeformade kroppar, förmågan att vistas under vattnet längre perioder och förlusten av externa öron är några av de anpassningar vi ser idag, säger Martin Hammarsten, zoopedagog på Skansen och kursledare.

  Martin Hammarsten är zoopedagog på Skansen och en av kursledarna.

  Folkbildande samarbete

  Skansens vision är att vara ledstjärna för lärande och inspirerande upplevelser av natur och kultur i Sverige. Detta sammanfaller väl med Folkuniversitetets folkbildande uppdrag och ambition att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

  – Ett av Skansens viktigaste budskap är det kring biologisk mångfald. I vår dagliga verksamhet möter vi främst barn och ungdomar, och i det här samarbetet har vi nu möjligheten att nå vuxna. Vuxna är för oss en viktig målgrupp och det här unika samarbetet ger oss nu ett nytt och spännande sätt att nå dem på, säger Anna Björn, enhetschef vid Skansens Baltic Sea Science Center och initiativtagare till samarbetet.

Kurs

Skansen pedagoger håller i kursen som bland annat belyser evolution ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv, genetikens centrala roll och om evolution bland vilda och tama djur. Hur kan förändringar i utseenden och beteenden hos djuren som du möter på Skansen förklaras?

Kursperiod: 25 april – 2 maj 2024, torsdagar

Antal tillfällen: 2

Tid: 18-20.15

Plats: Kungstensgatan 45 (tillfälle 1), Skansen (tillfälle 2)

Pris: 1500 kr

Bokar gör du hos Folkuniversitetet