Skansen är det mest välbesökta museet 2023

Under 2023 besökte 1 411 709 gäster Stiftelsen Skansen. Det gör Skansen till Sveriges mest välbesökta museum enligt en ny rapport från Sveriges museer.

 • När 2023 summeras kan Skansen konstatera att hela 1 411 709 gäster besökt parken under året. Det gör Skansen till Sveriges mest välbesökta museum enligt en ny rapport från Sveriges museer och dessutom uppvisar man en mycket god återhämtning från det stora gästtappet under pandemin. Samtidigt har stiftelsen haft möjlighet att planera för utveckling och investerat mer än på mycket länge i både gästerbjudande och den fysiska platsen.

  Den internationella gästen har kommit tillbaka tidigare än väntat och det har varit möjligt att satsa på utvecklade och nya gästerbjudanden för att bredda Skansens målgrupp. Under året har nyheter som Winter Lights haft premiär, museiupplevelsen har förflyttats in i 1950-talet och Allsång på Skansen har förnyats tillsammans med SVT.

  Parallellt med detta har underhåll och investeringar i arenan har haft en högre takt än på mycket länge. Närmare 50 miljoner har investerats i nya gästfaciliteter och renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som Hällestadsstapeln, Biologiska museet och Väla skola. En viktig insats för att minska den stora underhållsskuld som påverkat Skansen negativt under lång tid. Skansen har under 2023 börjat arbeta systematiskt med insamling och är 90-kontoinnehavare. Sponsring och gåvor är en viktig del i strategin för att kunna fortsätta finansiera det natur- och kulturarv som Skansen står för.

  – Det finns stora möjligheter att utveckla Skansen och efter flera år av ”krisläge” vill vi satsa ännu mer på att våra gäster ska få en unik och fantastisk upplevelse hos oss. Samtidigt pekar prognoserna på ett fortsatt utmanande omvärldsläge 2024 vilket tyvärr är lite dystert och vi måste ha en ekonomisk försiktighet. Lyckligtvis är det många som älskar Skansen och vi hoppas på ett fortsatt stort stöd av våra trogna gäster och intressenter, säger Yvonne Nordlind, marknads- och kommunikationschef (tf vd fram till 1 jan 2024).

 • Skansens gästsiffror tidigare år 

  Under 2022 besökte 1 353 608 gäster Skansen (780 629 år 2021, 649 598 år 2020, 1 434 039 år 2019). I samband med coronapandemin upplevde Skansen ett gästtapp om 55 procent år 2020 och 46 procent år 2021.

 • Om Stiftelsen Skansen 

  Stiftelsen Skansen finansieras via egna intäkter, donationer från företag, privatpersoner och stiftelser, testamenten samt genom bidrag från Kulturdepartementet. Skansen är inte vinstdrivande, men överskott måste genereras och återinvesteras alltid till fullo i verksamheten.