Skansen prisas av stockholmarna

Skansen har utsetts till årets ”starkaste varumärke” och "mest barnvänliga museum" i Evimetrix undersökning av stockholmarnas favoritmuseum.

  • Stiftelsen Skansen har utsetts till årets ”starkaste varumärke” och ”mest barnvänliga museum” i Evimetrix årliga undersökning av stockholmarnas favoritmuseum. Utmärkelser ges till de museer som stockholmarna själva har uppskattat mest under året.

  • Yvonne Nordlind med Evimetrix diplom

    Yvonne Nordlind med Evimetrix diplom

  • – Det är väldigt roligt att Skansen vinner första pris för både barnvänlighet och varumärke. Det är ett fantastiskt kvitto på att stockholmarna värderar Skansen högt och även att det utvecklingsarbete som påbörjats för gästerbjudande, marknadsföring och kommunikation verkligen märks, säger Yvonne Nordlind, marknads- och kommunikationschef på Skansen.

    Utöver förstaplats för ”Starkaste varumärke” (Nöjd Kund Index vägt mot kännedom) och ”Mest barnvänliga museum” fick Skansen ta emot tredjepris för ”Trivsammaste miljön”.

    Evimetrix arbetar med kund-, kvalitets-, varumärkes- och medarbetarundersökningar i flera branscher och sektorer. Enkätundersökningen genomfördes i början av 2023 och resultatet baseras på cirka 1 500 respondenters rangordning av 42 museer i åtta kategorier. Mätningen täcker in allmänhet, över 18 år som är bosatta i Stockholms län.