Artbevarande arbete på Skansen

Flera av Skansens djur har ingått eller ingår i olika former av bevarandeprojekt till exempel fjällräv, utter, järv, och visent. På 1920-talet utrotades den sista vilda visenten men tack vare ett antal djur i djurparker, bland annat på Skansen, kunde arten räddas i sista stund. Utan bevarandeprojekt och djurparker skulle de ha varit helt utrotade. Redan 1929 släpptes de första visenterna ut i Polen. Sedan dess har Skansen bidragit med visenter till olika återintroduktionsprojekt. Arbetet med visenterna fortgår och planer finns att skicka visenter till återintroduktionsprojekt, nu i Ryssland.

På Skansen finns även flera utrotningshotade svenska lantraser. De svenska lantraserna har minskat i antal och arbetet med att bevara dem får ett allt större fokus eftersom raserna är en viktig genresurs och en del av vår kulturhistoria.

Skansen pedagogiska verksamhet är också en viktig del av vårt arbete med att öka medvetenheten och engagemanget för biologisk mångfald och vikten av att bevara arter. Totalt besöks svenska djurparker varje år av över 7 miljoner människor som får en större förståelse för och ökad kunskap om djur, natur och vikten av biologisk mångfald. Cirka 90 000 skolbarn och studenter deltar också i djurparkernas pedagogiska program om bland annat djur, natur och hållbar utveckling.

EAZA driver fler än 400 bevarandeprojekt

Skansen är medlem i Europeiska djurparksföreningen (EAZA) som driver fler än 400 olika bevarandeprojekt. Varje bevarandeprojekt har en koordinator som ansvarar för att hålla koll på artens alla individuella djur i olika djurparker. Koordinatorn rekommenderar också vilka djur som ska flyttas mellan olika djurparker och vilka djur som ska bilda avelspar. Man gör en noggrann avvägning innan man bestämmer vilka djur som ska avla, och den nya ungen placeras ut på någon av djurparkerna som är medlemmar i EAZA.