"Sjörapporten under ytan"

Dyk ner och lyssna på en sjörapport under Östersjöns yta. Det finns många svåra utmaningar men även goda nyheter för vårt närmsta hav!

  • Östersjön är hårt belastat av oss människor, och det bräckta vattnet är redan från början kämpigt för djur och växter att leva i. Men tvärt emot vad många tror är Östersjön varken död eller döende. Det finns mycket vackert kvar att ta hand om och en unik blandning av arter! Det betyder också att vi behöver tänka till hur vi behandlar Östersjön om vi även i framtiden vill kunna njuta av vårt underbara hav.


  • Om ”Sjörapporten under ytan”

    ”Sjörapporten under ytan” berättar övergripande, genom korta nedslag inspirerat av Sveriges radios klassiska sjörapport, om Östersjöns tillstånd. Den beskriver svåra utmaningar havet står inför, men också sådant som  går åt rätt håll.

    Innehållet har tagits fram tillsammans med vårt kunskapsråd som består av Östersjö- och havsexperter från SLU och Stockholms universitet, som tillsammans med Baltic Sea Science Center valt ut några korta fakta att ta med i ljudklippet. I ”Sjörapporten under ytan” nämns bland annat:

    Stort tack till Perfect Fools och Flickorna Larsson som stått för idé och produktion och som tillsammans med Baltic Sea Science Centers kunskapsråd gjort ”Sjörapporten under ytan” möjlig.

Tillsammans kan vi göra skillnad. Vill du också vara med och bidra till en hållbar framtid och ett friskt hav? Här finns tips på vad du kan göra för att bidra till friskare hav och ett hållbart Östersjön.