Cylinderakvarierna

I det ena cylinderakvariet svävar de fantastiska maneterna och i det andra lever musslor på rep.

 • Fakta om öronmateten
  Vetenskapligt namn:

  Aurelia sp.

  Längd:

  upp till ca 25 cm

  Ålder:

  vuxen individ 12-15 månader, som polyp kan den leva för evigt

  Antal ungar:

  i detta fall kloner och de är oftast 8-15 stycken från varje polyp

  Äter:

  små planktondjur

  Utbredning:

  hela Östersjön även om den är vanligare i södra delarna

 • Öronmaneten – Östersjöns enda manetart.

  Den har ägg och spermier beroende på om den är hona eller hane. Öronmaneten likt alla andra manetarter har brännceller som hjälper den att fånga maten. Just öronmaneten har ett förhållande svagt gift anpassat för att förlama små djurplankton. Dessa fastnar på bränncellerna och förs in i munnen och vidare in i ”magen” som liknar fyra öron.

   

 • Öronmanet på Baltic Sea Science Center, Skansen Foto: Mark Harris/SLU

  Öronmanet

 • Fakta om blåmusslor
  Vetenskapligt namn:

  Mytilus edulis

  Längd:

  2-3 cm i Östersjön, på västkusten mycket större

  Antal ungar:

  musslan släpper ägg och spermier rakt ut i vattnet, därefter bildas en larv som sätter sig fast på ett hårt underlag och börjar skapa ett skal

  Äter:

  små djurplankton

  Utbredning:

  väldigt vanlig art i de södra delarna av Östersjön, mindre vanlig ju längre norrut man kommer

 • Blåmusslor är den art det finns mest av i Östersjön sett till biomassa

  Visste du att alla blåmusslor i Östersjön tillsammans renar lika mycket vatten som finns i hela Östersjön? Den lever fastsittande med trådar som kallas byssustrådar och fångar växtplankton som kommer förbi med vattenströmmarna. Som larver är de frisimmande och sätter sig med tiden fast på ett hårt underlag. Där utvecklas de och bildar hårda skal som skydd. I Östersjön är blåmusslan mycket mindre än sin släkting på västkusten, detta på grund av den låga salthalten.

 • Blåmusslor på Baltic Sea Science Center, Skansen Foto: Mark Harris/SLU

  Blåmussla