Stör

Stör – en uråldrig fisk

 • Fakta om stören
  Vetenskapligt namn:

  Acipenser baerii

  Längd:

  1,5-2 meter

  Ålder:

  upp till över 60 år

  Äter:

  främst bottenlevande djur som musslor, kräftdjur, insektslarver, mask m.m.

  Utbredning:

  oklart

  Hot:

  eftersom den är klassad som utdöd har den ingen tydlig hotbild men troliga är vandringshinder, fiske för rom

 • Idag är stören klassad som utdöd i Östersjön. Det händer att det fiskas upp stör men om det är utsläppta individer från odlingar eller viltfödda individer är oklart. Stör är en vandringsfisk som precis som laxen går upp i floder och vattendrag för att leka. Människan har fiskat stör för den dyrbara kaviaren.