Torsk

Torsk – en av Östersjöns vackra stora rovfiskar. Den är idag hårt drabbad i just Östersjön och orsakerna tros vara fler – utfiskning, miljögifter och övergödning är några.

 • Fakta om torsken
  Vetenskapligt namn:

  Gadus morhua

  Vikt:

  en vuxen kan väga 10-20 kg

  Längd:

  upp över en meter

  Ålder:

  upp till 25 år

  Antal ungar:

  en torskhona kan under upprepade tillfällen lägga miljontals ägg

  Äter:

  främst annan fisk, t ex sill, men även bottenlevande djur som musslor, räkor m.m.

  Hot:

  ett för högt fisketryck, miljögifter, övergödning, klimatförändringar

 • På stora djup, ca 100 meter förökar sig torsken och äggen får sväva fritt i vattnet. De är därför begränsade av salthalt och temperatur i sin fortplantning.
  Torsken har en krok på hakan där det sitter smakreceptorer. Genom att stryka den längs botten kan den hitta föda. Samma funktion har de två främre fenstrålarna på bukfenorna.
  Som små yngel simmar de runt och äter djurplankton och ju äldre de blir desto större typ av föda jagas.