Id

Id – stimlevande som yngre men ensamlevande som äldre. Denna vackra silvriga fisk lever kustnära i Östersjön men även i sjöar och vattendrag.

 • Fakta om Id
  Vetenskapligt namn:

  Leuciscus idus

  Längd:

  vanligen 35-50 cm

  Ålder:

  10-15 år

  Antal ungar:

  en hona kan lägga nära 200 000 ägg

  Äter:

  bottenlevande djur och växter men ibland även småfisk

  Utbredning:

  finns i hela Östersjön samt i kustnära insjöar

 • Iden vandrar upp i sötvatten för att leka över växtbeklädda, steniga bottnar.