Mört

Mört – Sveriges vanligaste karpfisk som finns i många sjöar och längs med våra kuster

 • Fakta om Mört
  Vetenskapligt namn:

  Rutilus rutilus

  Längd:

  max 15-30 cm

  Ålder:

  5-15 år

  Antal ungar:

  en hona kan lägga mer än 200 000 ägg

  Äter:

  insekter, kräftdjur, musslor, snäckor, alger och växter

  Utbredning:

  finns i hela Östersjön samt i insjöar

 • Mörten trivs inte i försurade sjöar då den är känslig för lågt pH och den saknas också i fjällen. Eftersom den kan äta lite allt möjligt, om än ganska smått, så hittar den alltid mat vilket gör att den lätt kan vara dominerande som art på en plats.