Fjällnära ko

Den fjällnära kon hölls på gårdar i norra Sverige och är tydligt exempel på en lantras som anpassat sig till det kalla svenska klimatet under en lång tid. Den är härdig och tillgiven, och kan livnära sig på magra jordar.

 • Liten och utan horn

  Den fjällnära kon är liten och hornlös, men är trots sin förhållandevis ringa storlek och foderbehov en god mjölkko. Färgen är vanligen vit med svarta, blekröda, grå eller gråbruna prickar, fläckar, fält eller sidor. Enfärgade djur kan förekomma men är ovanligt.

 • Fakta om fjällnära ko
  Vetenskapligt namn:

  Bos taurus

  Ordning:

  Partåiga hovdjur (Artiodactyla)

  Familj:

  Slidhornsdjur, tamdjur

  Vikt:

  Tjur 450 kg, ko 250-350 kg

  Mankhöjd:

  130 cm

  Könsmognad:

  1-1,5 år

  Parningstid:

  Året runt, vanligtvis på hösten

  Dräktighetstid:

  9 månader

  Antal ungar:

  1-2

  Livslängd:

  15-20 år

  Äter:

  växter

  Förekomst i Sverige:

  ca 140 st

 • Den fjällnära kon har sitt ursprung i den nordsvenska lantkon. På några få ensligt belägna platser, bland annat i Härjedalen, har man hittat grupper av kor som levt isolerade under många generationer. Därför har de fortfarande samma utseende och egenskaper som förr. Det är tåliga kor som är lättskötta, friska och ett typexempel på en lantras som anpassat sig till sin extrema miljö.

  Anpassad till långa vintrar

  Förr var de fjällnära korna tvungna att under åtta månader klara stallfodring på knappt foder. På somrarna drev man boskapen till fäbovallarna för bete. Under den korta sommaren hade de möjligheten att utnyttja ett proteinrikt sommarbete till att lagra fett. Den fjällnära kon lärde sig att klara sig på små mängder magert foder men ändå ge mjölk. En annan utmärkande egenskap för den fjällnära kon är att den har lätt för att hitta hem.

  De fjällnära korna är snälla djur men kan bli förfärligt ilskna när det gäller att försvara sig mot varg och andra rovdjur. När andra djur som älgar och hästar flyr när de känner lukten av björn eller varg, går kon till anfall med ett råmande skri.

  Nötkreatur förr i tiden

  De nötkreatursraser som finns idag har sitt ursprung i den europeiska/asiatiska uroxen, Bos primigenus, som utrotades under 1600-talet. Uroxen hade en stor geografisk spridning och har även funnits i Sverige. Den var mycket storvuxen med en mankhöjd på upp till två meter för tjurar.

  Till Sverige kom nötkreaturen sannolikt med de första jordbrukande bönderna. Nötkreaturen har varit ett viktigt husdjur som gav mjölk för smör- och osttillverkning, men de användes även som dragdjur tills de ersattes av hästen. Även köttet var värdefullt i hushållen.

 • Lantraser

  Lantraser är populationer av husdjur som levt så länge i samma område att de anpassat sig till den lokala miljön och dess specifika förutsättningar. De svenska lantraserna har minskat i antal men arbetet med att bevara dem får ett allt större fokus eftersom raserna är en viktig genresurs och en del av vår kulturhistoria.

  Läs mer om våra svenska lantraser.

Här hittar du fjällnära ko