Mekaniska verkstaden

Mekaniska verkstaden visar en verkstad på 1920-talet. I taket löper ett virrvarr av remmar som försåg verkstadens maskiner med el. Kom in och utforska verkstadsarbetarens vardag, industrihistorien och arbetarrörelsens framväxt.

 • Fakta om Mekaniska verkstaden
  Ursprung:

  Huset är byggt på Skansen med Pythagoras verkstad i Norrtälje som förebild

  Byggår:

  1991-1992

  Om byggnaden:

  Tegelbyggnad med sågtandat tak

 • Under slutet av 1800-talet flyttade många människor från landsbygden in till städerna där verkstäder och fabriker behövde arbetskraft. Verkstäderna tillverkade bland annat delar till järnvägen, ångfartyg och mejerimaskiner.

  Mekaniska verkstaden visar en verkstad som sysslade med motorreparationer och tillverkning av maskin- och reservdelar. Tillverkningen skedde ofta på beställning av kunden.

  Arbetet i verkstaden och facklig organisering

  Mekaniska verkstaden består av ett mindre kontor och en större maskinhall. I verkstaden fanns många arbetsplatser med olika funktioner. Svarvar, borrar och hyvlar drevs via remdrift i taket. Remdrift var ett vanligt sätt för att överföra kraft från en central kraftkälla, till exempel en ångmaskin eller en större elektrisk motor, till verkstadens många maskiner.

  Arbetsplatsen saknade skydd för maskinerna och många verkstadsarbetare råkade ut för arbetsskador. Det var lätt att fastna med kläderna i svarven och excenterpressen kapade inte bara plåt utan även fingrar kunde komma i kläm.

 • Upplev på plats!

  Utforska hur en arbetsplats och verkstad kunde se ut på 1920-talet! Här finns även en utställning som skildrar industrin och arbetarrörelsens framväxt. Alla barn kan testa sina färdigheter i att bygga mekano.

 • Arbetsdagarna i verkstaden var långa. Innanför dörren satt stämpelklockan och det gällde att stämpla in i tid, några minuters sen ankomst kunde innebära ett löneavdrag på mellan 15 och 30 minuter.

  För att få bättre löner och tryggare arbetsvillkor började verkstadsarbetarna organisera sig facklig under 1800-talets slut. På verkstäderna bildades verkstadsklubbar som ingick i Svenska metallindustriarbetareförbundet. Efter fackliga krav infördes 1920 till slut åtta timmars arbetsdag men ända in på 1960-talet arbetade man även på lördagarna.

Verkstadsarbetare utanför Tollarps mekaniska verkstad år 1901. Foto: Christian Fredrik Piil / Järnvägsmuseet

Verkstadsinteriör vid Pythagoras verkstad i Norrtälje. Okänt årtal. Foto: Tekniska museet / fotograf okänd

Verkstadsarbetare vid Tomteboda station, cirka 1930. Foto: Järnvägsmuseet / fotograf okänd

Telegrafverkets verkstadskontor i Nynäshamn på 1920-talet. Foto: Tekniska museet / fotograf okänd

 • Kontorspersonal och kvinnor i industrin

  På kontoret, som hade en egen ingång, arbetade civilingenjören, ritaren, förmannen och sekreteraren. Här planerades arbetet med hjälp av skrivmaskin, räknemaskin och mätverktyg. Det fanns också en kopieringsmaskin för “blå kopior” där kopiorna torkades i ett särskilt torkskåp. Förmannen var den enda av kontorspersonalen som gick in i verkstaden.

  Historiskt var det främst män som arbetade i verkstäderna, sekreteraren var ofta den enda kvinnan. I samband med första världskriget (1914-1918), när männen var inkallade, blev kvinnor inom industrin allt vanligare.

  Industrins historia på Skansen

  De första byggnaderna som flyttades till Skansen var hus från landsbygden. På 1930-talet byggdes Stadskvarteren som visar bostäder och hantverksmiljöer från staden. Industrins historia saknades dock fortsatt. År 1979 erbjöds Skansen att köpa interiören med alla verktyg och maskiner från Einar Julius Åberg Mekaniska verkstad på Kindstugatan 11 i Gamla stan.

  Skansen hade då en verkstad men ingen lokal. Efter övervägande kom man fram till att det bästa blev att bygga ett nytt hus på Skansen efter historiska förebilder. Mekaniska Verkstaden ritades med AB Pythagoras verkstad i Norrtälje som förebild och uppförandet av byggnaden bekostades av Metallindustriarbetareförbundet.

Mekaniska verkstaden på Skansen Foto: Jonathan Lundkvist

Mekaniska verkstaden på Skansen Foto: Skansen

Mekaniska verkstaden på Skansen. Foto: Alex Hinchcliffe

 • Arkitektur från England

  Mekaniska verkstaden är en envånig tegelmurad byggnad, uppförd med handslaget tegel för att ge ett så tidstroget utseende som möjligt.

  Taket är ett för industribyggnader karaktäristiskt sågbladstak som ger bra ljusinsläpp i hela lokalen. Denna typ av verkstadsbyggnad med sitt speciella tak utvecklades i England och introducerades i Sverige på 1830-talet. När elektriciteten slog igenom förlorade sågbladstaket sin betydelse. 

 • Tillgänglighet

  Mekaniska verkstaden är tillgänglig via en rullstolsramp på baksidan av huset.

Dag Tid
Idag, 14 april 2024 10.00-16.00
16 april 2024 10.00-16.00
17 april 2024 10.00-16.00
18 april 2024 10.00-16.00
19 april 2024 10.00-16.00
23 april 2024 10.00-16.00
24 april 2024 10.00-16.00
25 april 2024 10.00-16.00
26 april 2024 10.00-16.00
30 april 2024 10.00-16.00
Visa mer

Här hittar du Mekaniska verkstaden