Skogens hus

Mellan Delsbogården och Bergbanan ligger ett grönt hus som smälter in i skogen nedanför. Det är Skogens hus med en permanent utställning som berättar om miljö, djur och natur men där man också kan stöpa ljus i juletid och binda kvastar på skärtorsdagen.

 • Fakta
  Byggnadsår:

  ?

  Fakta 2:

  ?

  Ursprung:

  Skansen

  Fakta 4:

  ?

 • Vid Bergbanans toppstation ligger sedan 1989 Skogens hus, från början uppfört som ett skogsmuseum där främst mellanstadieklasser men också andra barn och vuxna skulle lära sig om ekologisk miljö och skogsbruk förr och nu. Byggnaden innehåller en utställning som berättar om skogen, djurlivet och skogsbruket förr samt en filmsal men används numera främst för utbildningar, pyssel och bokade aktiviteter.

  Skogens hus är ett funktionellt och modernt hus, lagt som ett skal över utställningsrummen och med stora fönster ut mot skogspartier på sluttningen ned mot Djurgårdsbrunnsviken. Man valde att inte bygga en kopia av ett äldre hus för att det inte skulle förväxlas med Skansens museala byggnader.

  Skogens Hus uppfördes efter ritningar av Ove Hidemarks Arkitektkontor AB genom Ove Hidemark, Ola Forsby och Anders Rosenberg. Hidemarks arkitektkontor ritade även inredningen, monterinteriörer och övriga utställningar. Domänverket var byggherre.

  Pedagogisk miljö

  Skansen har flera lärandemiljöer om natur och miljö, inomhus och utomhus, som fungerar som ramar för det pedagogiska arbetet. I sådana miljöer ska barn, skolelever och vuxna få möjlighet till ett lärande men också att utforska, skapa och reflektera. En av dessa miljöer är Skogens hus.

 • text

  text

Dag Tid
Visa mer

Här hittar du Skogens hus