Möjligheternas trädgård

Sedan 2019 bygger vi om Möjligheternas trädgård till en Skogsträdgård. Med skogen som förebild skapas en hållbar miljö och en plats för tanke, rekreation och reflektion.

 • Möjligheternas trädgård har genom åren haft olika teman. I den framväxande Skogsträdgården står skogen som förebild och den kommer finnas kvar en längre period än tidigare teman i Möjligheternas trädgård.

  Här skapas miljöer som är hållbara och som på sikt ska rå om sig själva. Ur jorden växer spännande ätbara perenner, buskar och träd upp och bildar en plats för tanke, rekreation och reflektion men även en källa till kunskap och inspiration. Området kommer så småningom att vävas samman med Stadsodlingen intill kolonilotterna.

  Arbetet med den nya Skogsträdgården startade våren 2019 och sker i fyra etapper. Tanken med Skogsträdgården är att väva in nuvarande yta så att den tillsammans med bakomliggande skogsdunge bildar en glänta.

  Historien bakom Möjligheternas trädgård

  Samma år som regeringen beslutade att alla offentliga instanser skulle tillgänglighetsanpassas, 2005, skapade Skansen en trädgård med temat Möjligheternas trädgård. Med odlaren i centrum tog trädgården form och fram växte något som alla kunde ha glädje av.

  Sedan dess har platsen haft ett flertal teman och samarbetspartners. Förutom avstampen i Lasse Lindgrens bok ”Möjligheternas trädgård” har även Elisabeth Swalin-Gunnarsson haft ett tema utefter sin bok ”I trädgårdsmästarens spår”, samt Agneta Magnusson med sitt brinnande intresse för gråärtor.

  Teman genom åren

  • En trädgård anpassad efter funktionsvariationer och inspirerad av Lasse Lindgrens bok ”Möjligheternas trädgård”
  • En mångkulturell odling med olika delar av världen representerade
  • En skolträdgård med fyra skolklasser från olika delar av Stockholm
  • En trädgård baserad på boken ”I trädgårdsmästarens spår” i samarbete med Elisabeth Swalin-Gunnarsson
  • Barnens Trädgård – en femteklass som fick bidra med gestaltning och växtval
  • En trädgård med gråärtor och andra ärtor i samarbete med Agneta Magnusson
  • En trädgård med gröngödsling
  • En skogsträdgård – pågående (start 2019)

Hitta till Möjligheternas trädgård