Hantverksdagar

Varje höst arrangerar vi Hantverksdagar för att synliggöra hantverkstraditionen och dess traderade kunskaper som en del av ett både traditionellt och fortlevande immateriellt kulturarv.

  • På plats kan du möta yrkesverksamma hantverkare, förkovra dig i byggnadsvård, prova på olika hantverksaktiviteter och gå på flera intressanta guidade visningar.

  • Välkommen tillbaka i september 2024!