Koll på Östersjön

Vad är grejen med Östersjön? Hur påverkas Östersjön av oss människor och hur påverkas vi av havet? Digitalt får ni följa med oss och upptäcka livet under ytan. Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholm och Huddinge kommun.

 • Havet påverkas av människan, men havet påverkar också oss. I lektionen Koll på Östersjön tittar vi på Östersjön, dess växt- och djurliv och dess många utmaningar. Hur har problemen i Östersjön uppstått? Och vad kan vi göra åt dem?

  Information

  Ämne: Djur och natur

  Programmets tidsåtgång: 30-45 min

  Pris: 750 kr

  Programmet vänder sig till: Årskurs 1-9, förskoleklass, gymnasiet, särskola och SFI/SVA

  Övrigt: Skolprogrammen bör bokas minst 1 vecka i förväg.

  Lektionen är en digital variant av vår lektion på plats Östersjön och människan. Vi anpassar lektionens innehåll efter årskurs.

  Kostnadsfritt eller självkostnadspris

  Lektionen är kostnadsfri för skolor i Stockholms och Huddinge kommun. Erbjudandet gäller kommunala skolor och friskolor. Ej komvux, SFI och folkhögskola.

  Alla andra skolor betalar självkostnadspris.

  Varför är visningen gratis för vissa? Skansen har ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri undervisning för alla grundskolor och gymnasium i deras upptagningsområde.

  I förskolan vill vi väcka en nyfikenhet, intresse och fascination för Östersjön. Vi anpassar lektionen efter gruppens förutsättningar och önskemål.

 • F-klass – Åk 3

  I F-klass – åk 3 kikar vi in i några akvarier och lär oss om Östersjöns djur, växter och alger. Vi tar reda på hur olika organismer är anpassade till sina olika livsmiljöer men även hur Östersjön är en viktig plats för oss människor och vad vi kan göra för att påverka miljön i havet. Lektionen anpassas efter gruppen.

 • Lektionen berör följande centrala innehåll i läroplanen:
  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag. (SO)
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas, och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. (NO)
 • Åk 4-6

  I åk 4-6 kikar vi in i några akvarier och lär oss om Östersjöns djur, växter och alger. Vi tar reda på hur olika organismer är anpassade till sina olika livsmiljöer och vilka utmaningar de möts av idag. Vi pratar även om hur Östersjön är en viktig plats för oss människor och vad vi kan göra för att påverka miljön i havet. Lektionen anpassas efter gruppen.

 • Lektionen berör följande centrala innehåll i läroplanen:
  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling (SO)
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling (NO)
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. (NO)
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. (NO)
 • Åk 7-9

  I Åk 7–9 tittar vi på hur Östersjön ser ut och fungerar. Vi diskuterar hur problemen i Östersjön har uppstått men även vad vi människor kan göra. Med hjälp av akvarierna och delar av utställningen får eleverna lära sig om livet i och omkring Östersjön. Lektionen anpassas efter gruppen.

 • Lektionen berör följande centrala innehåll i läroplanen:
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt. (Bi)
  • Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem‚ både lokalt‚ nationellt och globalt. (Bi)
  • Människans påverkan på naturen på lokal och global nivå. (Bi)
 • Gymnasiet

  På gymnasiet anpassar vi lektionen efter gruppen och vilket program man läser. Tillsammans tittar vi närmare på hur Östersjön ser ut och fungerar. Vi diskuterar hur problemen i Östersjön har uppstått och vad vi människor kan göra. Med hjälp av akvarierna och andra utvalda delar av utställningen får eleverna lära sig mer om livet i och omkring Östersjön.

 • Lektionen berör följande centrala innehåll i läroplanen:
  • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald. (Bi)
  • Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. (Nk)
  • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster. (Bi)
 • Lektionens koppling till de globala målen

  Globala målen - God utbildning för alla Globala målen - hållbara städer och samhällen Globala målen - Hav och marina resurser

  Läs mer om de globala målen.

 • Fyll i formuläret för att skicka en förfrågan om önskad dag och tid för besöket. Ange gärna flera datum och tider för att vi enklare ska hitta en tid som passar er. Har ni fler frågor kan ni kontakta oss på bokning@skansen.se

   

 • Skolbokning
  För- och efternamn