Testamentera till Stiftelsen Skansen

Bidra till vårt gemensamma natur- och kulturarv i många år framöver genom att testamentera en gåva till Stiftelsen Skansen

 • Att inkludera Stiftelsen Skansen i ditt testamente gör det möjligt för oss att fortsätta arbeta för vårt gemensamma natur- och kulturarv. Skansen har möjlighet att ta emot kontanter, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. Skansen är befriad från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter, vilket innebär att hela gåvan kommer Skansen tillgodo.

  Testamenten skrivs till: Stiftelsen Skansen, Box 27807, 115 93 Stockholm, Orgnr 80 20 03-0154

  Ändamål

  Testamentsgåvan används alltid i enlighet med testamentet. Om inget ändamål anges använder vi gåvan där den bäst behövs. Vill du att din testamentsgåva ska gå till ett specifikt ändamål kan du ange det. Exempel på ändamål:

  • Bevara byggnader och berättande om Skansens historiska miljöer
  • Bevara hotade nordiska vilt- och lantraser
  • Utveckla Skansens pedagogiska verksamheter för barn och ungdomar
  • Bevara Skansens kulturhistoriska klädsamlingar som är en av Sveriges mest kompletta
  • Bevara svenska kulturväxter med unikt natur- och kulturhistoriskt värde
  • Utveckla parken och grönområdet Skansen

Har du frågor om att testamentera?

 • Vad händer om jag inte upprättar ett testamente?

  Enligt arvsrätten är det barn och barnbarn som ärver i första hand, följt av föräldrar. Om dessa inte längre är i livet går arvet vidare till syskon och syskonbarn. Om det inte finns närmare släktingar och inget testamente har upprättats går arvet till Allmänna arvsfonden.

 • I vilka situationer bör jag upprätta ett testamente?

  Om du vill fördela ditt arv på ett specifikt sätt måste du upprätta ett testamente. Det kan vara för att säkerställa att din sambo, bonusbarn eller någon annan som inte ärver enligt lag blir inkluderad, till exempel en vän, avlägsen släkting eller en organisation som Stiftelsen Skansen.

 • Hur kan jag fördela mitt arv?

  Du har friheten att bestämma hur ditt arv ska fördelas. Det kan inkludera fastigheter, aktier eller andra tillgångar. Dock har bröstarvingar, alltså barn och/eller barnbarn, alltid rätt till sin laglott vilket motsvarar hälften av arvslotten.

 • Vem tar hand om allt efter min bortgång?

  Om du inte har nära anhöriga eller inte vill belasta dem med efterlevnadsarbete kan du utse en testamentsexekutor, till exempel en oberoende jurist. Testamentsexekutorn kan sköta allt från begravning till bouppteckning.

 • Kan jag ändra mitt testamente?

  Du har rätt att när som helst upphäva ditt testamente och upprätta ett nytt.

 • Kan jag testamentera fastigheter och värdepapper till Stiftelsen Skansen?

  Ja, det är möjligt och kan dessutom innebära skattefördelar eftersom Stiftelsen Skansen som ideell organisation är befriad från kapitalvinstskatt. Det innebär att vi får hela beloppet utan skatteavdrag vid försäljning av fastigheter eller värdepapper. Det är dock viktigt att inte ange att tillgångarna ska säljas och att vinsten ska skänkas till Stiftelsen Skansen, då skulle dödsboet nämligen belastas med vinstskatt.

 • Hur bör jag förvara mitt testamente?

  Eftersom testamentet är en viktig handling bör det förvaras på ett säkert ställe, till exempel i ett bankfack eller hos en begravningsbyrå. En kopia kan även förvaras hemma och det är bra att ge instruktioner om var det bevittnade originaltestamentet finns.

 • Vad händer med mitt testamente efter min bortgång?

  När någon avlider lämnar de efter sig ett dödsbo som innehåller alla tillgångar och skulder. Nära anhöriga och arvingar, som juridiskt sett är delägare i dödsboet, ges möjlighet att ta del av testamentet och ge sitt godkännande. Om de invänder mot testamentet måste de göra detta inom sex månader.

 • Hur informerar jag Stiftelsen Skansen om mitt testamente?

  Om du vill att vi ska få kännedom om ditt testamente är du välkommen att skicka en kopia till oss, tillsammans med information om var originalet förvaras. Skicka din kopia till Stiftelsen Skansen, Box 27807, 115 93 Stockholm. Det är också viktigt att informera din familj eller efterlevande om att ett testamente finns.

 • Kan jag kontakta er?

  Välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur vi kan förvalta din gåva.

  Kontakt: Caroline Rosengren, insamlingsansvarig, caroline.rosengren@skansen.se eller 070-718 45 06.

Tryggt givande med 90-konto

Tryggt givande med 90-konto

Stiftelsen Skansen har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att minst 75% av intäkterna ska gå till vårt ändamål. Stiftelsen Skansen är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och följer deras kvalitetskod.