Att skriva testamente – så går det till

Att upprätta ett testamente är en valfri åtgärd, men viktig om du vill undvika att lagens standardregler tillämpas för din arvssituation. Det är även nödvändigt om du inte har nära släktingar och föredrar att Stiftelsen Skansen ska få din arvsgåva istället för att det går till arvsfonden, och därigenom stödja en specifik verksamhet eller ändamål som du brinner för.

 • Hur du ger en testamentsgåva

  Du kan själv bestämma om du vill testamentera hela eller delar av din återstående förmögenhet. Det kan vara pengar, din bostadsrätt eller andra värdefulla tillgångar. Du kan rikta din gåva till ett specifikt ändamål på Skansen eller låta oss använda gåvan där behovet är som störst.

  Viktigt att tänka på vid upprättande av ett testamente

  Det är viktigt att testamentet är skriftligt och undertecknat av dig, med två oberoende vittnen närvarande. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet men måste vara medvetna om att de bevittnar undertecknandet av ett testamente.

  Förvara testamentet på ett säkert sätt

  Eftersom testamentet är en viktig handling bör det förvaras på ett säkert ställe, till exempel i ett bankfack eller hos en begravningsbyrå. En kopia kan även förvaras hemma och det är bra att ge instruktioner om var det bevittnade originaltestamentet finns.

  Tydlighet för att undvika missförstånd

  Det är av stor vikt att testamentet tydligt specificerar vem eller vilka som ska ärva dig. Ange namn och personnummer eller organisationsnummer för tydlighetens skull. Du kan välja själv hur ditt testamente ska fördelas; dina anhöriga, vänner och/eller en organisation som Stiftelsen Skansen. Bröstarvingar (barn och/eller barnbarn) har alltid rätt till sin laglott vilket motsvarar hälften av arvslotten.

  Förvaltningen av arvet

  Om du vill säkerställa att dina önskemål följs kan du utse en testamentsexekutor för att hantera ditt dödsbo. Det kan vara någon i din närhet som du har förtroende för eller en oberoende jurist. En testamentatorsexekutor kan ta hand om alla praktiska arrangemang från begravning till bouppteckning.

  Ytterligare rådgivning

  Om du är osäker är det rekommenderat att kontakta en jurist specialiserad på familjerätt. Du kan hitta familjerättsjurister på banker, advokatbyråer eller begravningsbyråer.

  Välkommen att kontakta oss

  Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan förvalta din gåva.

  Kontakt: Caroline Rosengren, insamlingsansvarig

  caroline.rosengren@skansen.se eller 070-718 45 06.

Tryggt givande med 90-konto

Tryggt givande med 90-konto

Stiftelsen Skansen har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att minst 75% av intäkterna ska gå till vårt ändamål. Stiftelsen Skansen är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och följer deras kvalitetskod.