Bli givare till Stiftelsen Skansen

Oavsett om du är privatperson eller om ni är ett företag eller en stiftelse så kan ni bidra till Stiftelsens Skansens verksamhet med ett monetärt stöd.

 • Tillsammans gör vi en plan för hur er gåva ska förvaltas. Vi ger förslag på aktuella och möjliga projekt i linje med vart ert engagemang är som störst. Efter ingånget avtal håller vi dialog och rapporterar om hur vi tar hand om din gåva.

  Som en av Skansens stora givare får ni:

  • Möjlighet att öronmärka er gåva
  • Möjlighet att skräddarsy projekt utifrån Skansens behov
  • Regelbunden information om hur gåvan förvaltas
  • En personlig kontakt på Skansen som värnar om att er gåva förvaltas väl

  Som givare väljer ni alltid om ni vill visa ert engagemang eller om gåvan ska vara anonym. Tillsammans gör vi en plan för kommunikationen.

  Ta kontakta med oss för att höra mer om hur ni kan engagera er!

Tryggt givande med 90-konto

Tryggt givande med 90-konto

Stiftelsen Skansen har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att minst 75% av intäkterna ska gå till vårt ändamål. Stiftelsen Skansen är också medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och följer deras kvalitetskod.