Bli huvudpartner till Stiftelsen Skansen

Som huvudpartner till Skansen samarbetar vi långsiktigt för att utveckla Skansens verksamhet utifrån våra gemensamma hjärtefrågor.

 • Som huvudpartner kan ni välja att rikta ert stöd till en särskild del av verksamheten eller till specifika projekt. Vi utgår från våra gemensamma hjärtefrågor i utformandet av samarbetet som vi ser är långsiktigt och gynnsamt för båda parter.

  Som huvudpartner får ni:

  • Synas kontinuerligt i våra kommunikationskanaler som nyhetsbrev och LinkedIn.
  • Synas på vår webbplats med er logotyp och berätta om ert engagemang och varför ni stödjer vårt arbete.
  • Berätta om samarbetet i era kanaler, såväl internt som externt.
  • Möjlighet att genomföra gemensamma kampanjer, projekt och aktiviteter tillsammans med Skansen. Såväl för medarbetare som Skansens gäster.
  • Studiebesök för era medarbetare och partners på Skansen.
  • Möjlighet för era medarbetare att arbeta volontärt på Skansens område.
  • Möjlighet till föreläsningar för era medarbetare och kunder med Skansens kunniga personal inom det område ni har valt att engagera er i.

  En av Skansens längsta relationer är med Konsumentföreningen Stockholm, KfS, som har varit ett ovärderligt stöd genom sitt aktiva engagemang. Samarbetet var helt avgörande för skapandet av Lill-Skansen och dess kontinuerliga utveckling och pedagogiska verksamhet för djur och natur.

 • Kontakta oss!

  Ta kontakt med oss på samarbeten@skansen.se för att höra mer om vad det innebär att bli huvudpartner.