Svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult – en invasiv art i Östersjön där den hittades för första gången 1990. Idag är den vida spridd och återfinns upp mot Ålands hav.

 • Fakta om Svartmunnad smörbuld
  Vetenskapligt namn:

  Neogobius melanostomus

  Längd:

  upp till 25 cm

  Antal ungar:

  honan kan lägga så mycket som 3000 ägg på skyddade platser

  Äter:

  främst musslor och snäckor

  Utbredning:

  Upp till Ålands hav. Kommer ursprungligen från Kaspiska havet och Svarta havet.

  Hot:

  Smörbulten är ett hot mot våra befintliga arter, bl a mot den lite mindre svarta smörbulten

 • Numera etablerad är den svår att få bort så att äta den kan vara ett bra alternativ till kontroll av spridning och populationsstorlek. Den klarar väldigt stora skillnader i vatten, allt från sötvatten till väldigt salt på 40 promille – det är en s k euryhalin art.

  En invasiv art är en ny art som flyttat hit genom mänsklig aktivitet och påverkar ekosytemet negativt. Den svartmunnade smörbulten konkurrerar med befintliga arter om livsutrymme och föda.