Vi använder kakor (cookies) för att förbättra, mäta och analysera användningen av webbplatsen samt för besöksstatistik och marknadsföring.

Utställare och föreläsare

På den här sidan kan du läsa mer om de olika utställare och föreläsare som ni kommer att träffa på mässan.

 • Vetenskapsjournalist och kommunikatör - Michaela Lundell

  Mitt jobb är att berätta populärvetenskapligt om havet och havsforskning. Jag är utbildad biogeovetare och journalist och har jobbat bl.a. på Vetenskapsradion, för Sveriges Natur och Forskning&Framsteg. Nu är jag forskningskommunikatör på Stockholms universitets Östersjöcentrum och älskar mitt jobb, där jag får kombinera mitt natur- och språkintresse.

 • Akvarister - Emma Alsing Skoog och Patrik Jakubowski Arnold

  Emma och Patrik är utbildade biologer och arbetar som akvarister på Baltic Sea Science Center. Som akvarister arbetar de både med djur, växter och alger, har koll på vattenkvalitet och att reningssystemen fungerar. Akvarist är ett yrke som man lär sig på jobbet, det finns inte någon specifik utbildning. Men det hjälper att ha kunskaper i både biologi och kemi. 

 • PhD-student - Benjamin Mooney

  I am an aquatic ecologist at SLU, interested in how food webs respond to climate change. I am researching how global warming may affect the efficiency in which energy flows from primary producers to fish.

 • Utvecklingsledare på Länsstyrelsen - Gustaf Almqvist

  Jag har en brokig bakgrund men med en gemensam nämnare: fisk och fiske och hur viktigt det är att man tar hänsyn till helheten i havsmiljöpolitik. Allt hänger ihop. Nu leder jag ett regionalt projekt för en ekosystembaserad förvaltning av vår havs och skärgårdsmiljö, där vi jobbar med fiske, naturskydd, båtliv, fossilfri skärgård, åtgärdsarbete grunda vikar, ekosystemanalys av strömming mm. 

 • Professor i maringeologi och geofysik - Martin Jakobsson

  Mina nuvarande forskningsintressen inkluderar Arktiska oceanens glaciationshistoria, det västantarktiska istäcket, glaciala landformer och geofysisk kartläggning av havsbottnar med akustiska metoder. Jag har spenderat mer än ett år till sjöss på forskningsexpeditioner till olika delar av världshaven och lett flera internationella marina forskningsexpeditioner.

 • Marinbiolog och projektledare - Cecilia Wibjörn

  Cecilia är projektledare och vattenförvaltare på Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

  Skärgårdsstiftelsen ansvarar för att bevara och utveckla stora och stadsnära rekreationsområden för både stockholmarna och besökare från övriga Sverige och världen.

 • Biologistudent på Stockholms universitet - Oskar Gunnarsson

  Jag har ett stort intresse av hållbar utveckling, natur och ekologi och har därför valt att studera till en kandidatexamen i biologi på Stockholms universitet. Jag har även arbetat ideellt på station Linné på Öland och har en timanställning hos BSSC på Skansen.

 • Deep Sea Reporter - Lena Scherman, Daniel Hager och Johan Candert

  Deep Sea Reporter arbetar för att sprida kunskap och inspiration kring havet. Med bas i Sverige men med global närvaro producerar vi dokumentärer, inslag och artiklar som knyter samman vetenskap, beslutsfattare och allmänhet med havet.

 • Yrkesdykare - Ellen Schagerström

  Jag är marinbiolog och yrkesdykare som har arbetat under vattnet på olika sätt i mer än 20 år. Från sportdykare till att arbeta med olika inventeringar och senare egen forskning på tång och sjögurkor till att starta eget företag. Få svar på dina frågor om hur det är att arbeta under ytan året runt, vad som är bäst och värst med ett sådant arbete, vad man egentligen gör där nere i vattnet och hur man blir yrkesdykare.

 • Befälhavare på forskningsfartyget R/V Electra - Thomas Strömsnäs

  Min bakgrund är att jag är sjökapten med över 25 år till sjöss. Mycket av den tiden har tillbringats på isbrytaren Oden där jag har gjort ett dussin forskningsexpeditioner till Arktis och fyra till Antarktis. Jag har även jobbat fem år med kommersiell seismik och teknik-/procedurutveckling för seismik i isbelagda farvatten.

 • Miljöanalytiker - Caroline Raymond

  Jag arbetar på Stockholms universitet med miljöövervakning av Egentliga Östersjön. Jag leder expeditioner till havs som undersöker livet på de mjuka bottnarna och dykleder övervakningen av vegetationsklädda bottnar. Övervakningen sker återkommande, oftast varje år, och på så sätt tar den reda på hur miljön mår och hur den har förändrats över tid.

 • Fisk-, skaldjurs- och blötdjursveterinär - Hampus Hällbom

  Biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Det är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö med diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. 

 • Stockholm Vatten och Avfall

  Hemma är det så enkelt med vatten: du vrider på kranen eller trycker på spolknappen och allt bara löser sig. Men för att detta ska fungera pågår komplexa processer som kräver många olika yrkeskompetenser.

  Vi behöver fler engagerade medarbetare i framtiden som vill bidra till ett hållbart samhälle. Hos oss kan du t ex jobba på Henriksdals reningsverk med ny spännande membranteknik eller som detektiv och spåra miljöbovar som spolar ner miljöfarliga ämnen i avloppet. Eller kanske med hjälp av AI bygga ut och renovera våra 500 mil med vattenledningar.

 • Marinarkeologer - Jim Hansson m.fl. från VRAK-museet

  VRAK-museets dykande marinarkeologer gör ständigt nya upptäckter och finner ny kunskap om Östersjöns unika kulturarv. Den unika kombinationen av bräckt vatten, kyla, mörker och låg syrehalt i Östersjön gör att många material, även trä, kan bevaras i nästan perfekt tillstånd. Här finns en okänd värld och fantastiska upplevelser som inte finns någon annanstans i världen.

 • Gymnasielärare och pedagog - Martin Hammarsten

  Martin är en erfaren gymnasielärare som brinner för evolution och har handlett över 300 gymnasiearbeten. Idag arbetar han som pedagog på Skansen där han bland mycket annat undervisar om statistik och vetenskaplig metodik.

 • Docent i akvatisk ekologi - Elin Dahlgren

  Jag arbetar som Östersjöforskare på SLU. Jag har en utbildning som växtekolog och har tidigare arbetat på Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet. Jag undersöker när, var och hur algtoxiner bildas i den akvatiska miljön och hur fisk och andra djur i Östersjön påverkas av dessa ämnen.

 • Intendenter och däggdjursexperter - Anja Carlsson och Anna Roos från Naturhistoriska Riksmuseet

  På Naturhistoriska Riksmuseet pågår en mängd olika forskningsprojekt. Här arbetar Anja och Anna med miljöövervakning. Anja ansvarar för övervakning av Sveriges sälpopulationer och undersöker om de ökar eller minskar- det ger en bra bild av hur både sälarna och ekosystemet mår. Anna obducerar döda uttrar på Naturhistoriska och tumlare i Uppsala tillsammans med Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Hon följer belastningen av miljögifter i säl, utter och tumlare.

 • Civilingenjör - Elsa Malmer

  Jag är civilingenjör, har studerat på SLU och i min vardag klurar jag på olika typer av vattenfrågor kopplat till klimatförändringar. Exempel kan vara hur man gör för att undvika översvämningar när det kommer riktigt stora regn, men också hur vi ser till att vattenpölarna inte tar med sig föroreningar till Östersjön. Vatten berör hela dagens samhälle men även framtida samhällen – så hur bygger man bostäder idag så att de står kvar och fungerar även när klimatet förändras om 100 år, när havet stiger och det kommer fler stora regn? Kom och prata med mig om dagvatten, skyfall, dricksvatten och gärna alla andra typer av vatten du kan komma på!

Studietorget

 • På Studietorget hittar du studievägledare och studentambassadörer från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet. Passa på att ställa alla dina frågor om utbildningsvägar kopplade till havet – hur ser framtidsutsikterna ut egentligen? Men även allmänna frågor om hur det egentligen är att plugga på universitetet. Hur ser en tenta ut? Hur funkar systemet med kurser på universitetet? Hur ser en typisk dag som student ut? Finns det några bra plugg-trix att känna till?

 • Studenter från SLU

  Möt några av våra studenter som delar med sig av sina erfarenheter och de möjligheter som finns kopplat till vatten och hav. Du kan till exempel bli fisk- och viltexpert, miljökonsult, veterinär, markvattenexpert, djursjukskötare, miljökommunikatör, med mera.

   

  Kanske finns din drömutbildning hos oss?

 • Marina utbildningar vid Stockholms universitet

  Vid Stockholms universitet kan du utbilda dig till marinbiolog, marin geovetare, miljövetare, miljökemist eller oceanograf. Ofta ingår vistelse på Askö fältlaboratorium och ombord forskningsfartyget R/V Electra. Det finns möjlighet att göra examensarbete i antingen Östersjön, tropiska eller arktiska hav.

   

  På Studietorget finns  studievägledare från institutionen för biologisk grundutbildning, meteorologiska institutionen och institutionen för geologiska vetenskaper.