Låtspel i Älvrosgården

Folkmusik har en lång tradition på Skansen. Redan under Skansens första år, under 1890-talet, uppträdde spelmännen här.

  • På den tiden var uppträdandet ofta tillsammans med folkdansarna. Folkmusiken spelades till en början av Skansens egen personal. Först senare bildades Skansens spelmän, som ofta gästades av musiker från olika delar av landet.

    Idag kan du höra Skansens spelmän spela svensk folkmusik vid de stora högtiderna och under sommarkvällar. Musiken sätter sin alldeles egna prägel på upplevelsen av platsen.

    Låtspel under julen 2023

    I Älvrosgården hålls låtspel den 26 december och 1, 5 och 6 januari.

Dag Tid
Visa mer

Hitta till Älvrosgården