Biologisk mångfald är ett ord som används för att beskriva variationsrikedomen mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Enkelt förklarat är det alla former av liv på jorden och deras livsmiljöer.

Den biologiska mångfalden kan mätas på många olika sätt: över hela jorden, i Sverige, i ett bostadskvarter eller i en vattenpöl. På vissa platser är den biologiska mångfalden naturligt stor och på andra naturligt liten. Men all biologisk mångfald är viktig, för när den biologiska mångfalden minskar rubbas balansen i ekosystemen.