Biologisk mångfald på Skansen

Skansen arbetar aktivt för att bidra till den biologiska mångfalden. Genom att bevara djur och växter och sprida kunskap om vikten av artrikedom vill vi öka förståelsen och skapa engagemang för allas vår fantastiska natur!

 • Idag är runt 2 000 av Sveriges djur- och växtarter utrotningshotade. Av alla jordens arter hotas uppemot en miljon av utrotning de kommande decennierna. Alla behövs i arbetet med att hindra minskningen av den biologiska mångfalden. Vi är en pusselbit av många och våra besökare är en del av arbetet – tack för du att besöker Skansen!

Exempel från Skansen

 • Många av Skansens djur ingår i olika former av bevarandeprojekt. Vi samarbetare både med andra svenska djurparker med också med europeiska och globala organisationer som alla arbetar med bevarandeprojekt och samarbeten för att främja den biologiska mångfalden.

 • Roslagslamm på Skansen.

  På Skansen finns flera utrotningshotade svenska lantraser så som fjällnära ko, skånegås och linderödssvin. De är en unik genetisk resurs och en viktig del av vår kulturhistoria. Flera av våra lantrasdjur är del av nationella bevarandeprojekt genom att ingå i olika genbanker.

 • Ros Lövhult

  Skansen är en unik grön park med historiska trädgårdar, odlingar och vild vegetation. Här finns många olika sorters svenska kulturarvsväxter som utgör ett viktigt genetiskt växtmaterial och som har ett stort
  kulturhistoriskt värde.

 • Skolvisning

  Att våra besökare får möjlighet att lära sig om den nordiska naturen och djuren ser vi som ett av våra viktigaste uppdrag. Visste du att varje år besöker runt 50 000 skolelever Skansen för att lära sig om natur, djur och kultur!

 • Fjällräv på Skansen, Foto: Linda Törngren

  Skansen är stolt att vara en del av Svenska Fjällrävsprojektet vid Stockholms universitet. Vi bidrar med personal och pengar för att stötta projektet. Vi visar även fjällräv i parken och engagerar och utbildar elever, lärare och våra besökare i bevarandefrågor som rör arten.

 • Den biologiska mångfalden är ändlös och fascinerande. 2022 invigdes Skansens utställning om biologisk mångfald i vår rulltrappa. Ta en åktur och följ med på en resa från havets botten till stadsduvans flygfärd över hustaken.